AffaldVarme Aarhus fra Teknik og Miljø anlægger ny grøn fjernvarmeforsyning på Sydhavnen, så det nye Sydhavnskvarter får bæredygtig fjernvarme.

Arbejdet omfatter opgravning og nedlægning af 4 nye fjernvarmerør i samme ledningsgrav på en strækning fra Filmbyen 19 og frem til slagteriet.

Tidsplan

AffaldVarme Aarhus forventer at være færdig i januar 2020, men tager  forbehold for udfordringer fra eventuelt vintervejr. 

Arbejdet med størsteparten af den ny ledning er veloverstået. Det er de grønne markeringer på kortet. Den røde markering viser det arbejde, der mangler.