AffaldVarme Aarhus fra Teknik og Miljø anlægger ny grøn fjernvarmeforsyning på Sydhavnen, så det nye Sydhavnskvarter får bæredygtig fjernvarme.

Arbejdet omfatter opgravning og nedlægning af 4 nye fjernvarmerør i samme ledningsgrav på en strækning fra Filmbyen 19 og frem til slagteriet.

Tidsplan i etaper

Arbejdet er opdelt i etaper og vil slutte i uge 41 2019. Dog tages der forbehold for vejrliget.

Se etaperne og tidsplanen på et kort