Orienteringsbrev omkring fjernvarmearbejde

I forbindelse med byudviklingen på Sydhavnen skal AffaldVarme Aarhus anlægge ny grøn fjernvarmeforsyning, så de nye byområder får bæredygtig fjernvarme.

Arbejdet omfatter opgravning og nedlægning af 4 nye fjernvarmerør i samme ledningsgrav, fra Filmbyen 19 og ned til slagteriet.

Vi udfører arbejdet fra uge 1 2019 til og med uge 41 2019, dog tages der forbehold for vejrliget.

Du kan finde orienteringsbrevet her