Arbejdet med udarbejdelsen af udviklingsplanen for Sydhavnskvarteret startede i 2015. Med udviklingsplanen ønsker vi at synliggøre og medvirke til, at Sydhavnskvarterets enestående potentialer realiseres.

Udviklingsplanen sætter de overordnede fysiske rammer for udviklingen, ligesom den udpeger en række delstrategier samt 'åbningstræk', der skal sætte udviklingen i gang.  Udpegningen af en række forskelligartede delstrategier er udtryk for et helhedsperspektiv for byudviklingen, hvor fysiske indsatser i form af udbud af byggeretter, etablering af byrum og pladser samt veje og forbindelser tænkes sammen med indsatser for og sammen med de socialt udsatte, kunst og bevægelse i byrummet, erhvervsudvikling, events og markedsføring af Sydhavnskvarteret som sin egen helt unikke bydel i Aarhus.

Der er med andre ord tale om en helhedsorienteret plan, der medtænker alle de mange forskellige forhold, der har betydning for udviklingen af den gode og attraktive by og for Sydhavnskvarterets tiltrækningskraft  som rammen om erhverv, byliv og mangfoldighed – for såvel bydelens nuværende som fremtidige brugere og virksomheder.

Byrådet vedtog på møde den 4. april 2018 Udviklingsplan for Sydhavnskvarteret med tilhørende Værdi- og Kvalitetskatalog samt miljøvurdering. Planen samt den tilhørende miljøvurdering fremlægges i offentlig høring frem til den 18. maj 2018 og kan ses via nedenstående links:

Udviklingsplan for Sydhavnskvarteret

Værdi- og kvalitetskatalog for SydhavnskvarteretMiljøvurdering

Vejledning til indsendelse af høringssvar