I forlængelse af vedtagelsen af udviklingsplanen for Sydhavnskvarteret har Teknik og Miljø udbudt byggefelter til salg i Sydhavnskvarteret.

Et bredt bedømmelsesudvalg med repræsentanter fra Magistraten for Kultur og Borgerservice, Magistraten for Sociale Forhold og Beskæftigelse, Borgmesterens Afdeling, Magistraten for Teknik og Miljø samt Lars Bendrup fra arkitektfirmaet Transform har indstillet til byrådet, at der indgås betinget køberetsaftale med Enggaard A/S om i alt 65.000 etagemeter og PFA DK Ejendomme Lav A/S om køberet til ca. 10.000 etagemeter. 

Køberne skal i løbet af det kommende halve år sammen med Aarhus Kommune udarbejde en bydelsplan for den nordlige del af Sydhavnskvarteret, området mellem Jægergårdsgade og Havnesporet. Processen har til formål at klarlægge det fysiske og strategiske grundlag for udvikling af området i overensstemmelse med Udviklingsplanen for Sydhavnskvarteret.

Du kan se udbudsbetingelser, evalueringsrapport og tilbud her på siden.

Udbudsbetingelser

Evalueringsrapport med bilag

Enggaard Tilbud Zone B

Enggaard Tilbud Zone C

Enggaard Diagram Sydhavnen

Enggaard Sketch Sydhavnen

PFA Tilbud Zone D

Præsentation fra pressemøde; Bente Lykke Sørensen, Arealudviklingschef, Aarhus Kommune

Pressemeddelelse