Den store puljes puljerunde for 2023 er åben for ansøgninger fra mandag den 3. juli 2023.  

Ansøgningsfristen er den 8. september kl. 15.00.

Puljen har til formål: 

  • At understøtte realiseringen af visionen og delstrategierne for Sydhavnskvarteret gennem skabelse af aktiviteter og initiativer, som skaber byliv og fællesskab i området, og som motiverer Sydhavnskvarterets eksisterende og kommende grundejere og øvrige interessenter til at engagere sig i områdets udvikling. 
  • At udvikle områdets bylivsmæssige og sociale dimension og sætte de mange ressourcer i området i spil samtidig med, at området tager fysisk form over de kommende år. 

 

Den store pulje kan søges af enkeltpersoner, startups, SMV’er, grupper, foreninger, institutioner og organisationer. 

Den store pulje er for dig/jer, som ønsker midler til at undersøge og forme et projekt af større tyngde og varighed med bylivsskabende potentiale/karakter i overensstemmelse med Sydhavnskvarterets vision og delstrategier. Der kan søges et beløb fra min. 100.000 kr. til max. 250.000 kr. 

Behandlingstiden er ca. 13 uger fra ansøgningsfristens udløb, og med anvendelsen af de bevilgede midler følger krav om revideret regnskab og afrapportering, hvilket vil fremgå af et evt. bevillingsbrev. 

Læs mere om beskrivelse og retningslinjer for Bylivspuljen for Sydhavnskvarteret – stor pulje samt sagsbehandling under ”Relateret indhold” i højre side. 

Puljen ansøges på AnsøgningsPortalen på nedenstående link. Her vil du løbende kunne følge med i driftsstatus på AnsøgningsPortalen. 

Opret ansøgning i AnsøgningsPortalen ved at klikke her 

→ Ansøgningsportalen virker bedst ved brug af Google Chrome som browser. 

→ Du skal bruge nemID for at ansøge.  

OBS: Oplever du problemer med at logge ind med dit NemID, så prøv i første omgang at genstarte din computer. 

→ Når du har logget ind, skal du vælge puljen: Teknik og Miljø -Bylivspuljen for Sydhavnskvarteret – Stor pulje 2023