Bydelsforeningen og Aarhus Kommune ønsker gennem Bylivspuljen at skabe grobund for fremtidige aktiviteter i Sydhavnskvarteret, som omfavner områdets vision og delstrategier gennem bidrag til fællesskabet, aktivering af socialt udsatte, kunst og kulturproduktion, bevægelse og liv i gaderne, mens området udvikles.  

Den aktuelle samfundssituation i mente, udrulles Bylivspuljen med afsæt i en mikropulje med fokus på dels støtte til formodning af projekter og aktiviteter, dels støtte til mindre aktiviteter, der afholdes i 2021 og kan afholdes under de (til enhver tid) gældende coronarestriktioner.

 

Puljen har til formål:

  • At understøtte realiseringen af visionen og delstrategierne for Sydhavnskvarteret gennem skabelse af aktiviteter og initiativer, som skaber byliv og fællesskab i området, og som motiverer Sydhavnskvarterets eksisterende og kommende grundejere og øvrige interessenter til at engagere sig i områdets udvikling.

 

  • At udvikle områdets bylivsmæssige og sociale dimension og sætte de mange ressourcer i området i spil samtidig med, at området tager fysisk form over de kommende år.

 

De 10 projekter, som er bevilget støtte gennem Bylivspuljens 1. puljerunde er:

Open the Kimono: Aarhus Futura

Skateducate: Space Slam

Helen Otvig Busch: The Heartbreak Collection

Gustin Landskab A/S: BYLIVSBÆNK, LYSKUNST, SNAKKEKAFFE OG BYENS FORTÆLLINGER

Forening Oplysning Om Gadeliv: Sydhavns Ambassadørkorps

Naapiffik, Kirkens Korshær i Aarhus: Sydhavnens Grill-mik

Siamo Street v/ Maksims Sevastjanov: Street Games Festival

Sport X Aarhus: Sport X på Sydhavnen

Frontløberne: Sydhavnen Plaza

Urban Goods: Sydhavnen på hovedet

Se pressemeddelelsen her

 

Næste ansøgningsfrist: Afventer

Bylivspuljen var tænkt udrullet i et større format i foråret 2020. Desværre udsatte Corona-situationen offentliggørelsen af Bylivspuljen, da det ikke har været muligt – eller ønskeligt - at understøtte igangsætning af projekter, som potentielt kunne bidrage til spredning af smitte og/eller bremses af restriktioner eller skabe tvivl omkring afviklingsmuligheder hos projektmagere og deltagere.

Bydelsforeningen såvel som Aarhus Kommune ønsker dog nu at åbne muligheden for gennem en mikropulje at skabe grobund for fremtidige aktiviteter i Sydhavnskvarteret gennem et fokus på dels støtte til formodning af projekter og aktiviteter, dels støtte til mindre aktiviteter, der afholdes i 2021 og kan afholdes under de (til enhver tid) gældende coronarestriktioner.

Fokusset på formodning af projekter skal sikre, at gode bylivsskabende initiativer fastholdes i støbeskeen og gives mulighed for undersøgelse, videreudvikling og senere udmøntning af det potentiale for byliv, som i dag bremses helt eller delvist af gældende restriktioner. Fokusset på mindre aktiviteter sker ud fra et ønske om at understøtte igangsættelsen af mindre projekter, der kan afholdes/afvikles under de gældende restriktioner.

Mikropuljen er for dig/jer, som ønsker midler til at undersøge og forme et projekt med bylivsskabende potentiale/karakter i overensstemmelse med Sydhavnskvarterets vision og delstrategier. Der kan søges et max. beløb på 25.000 kr.

Behandlingstiden er ca. 7 uger fra ansøgningsfristens udløb, og med anvendelsen af de bevilgede midler følger krav om en mindre afrapportering, hvilket vil fremgå af et evt. bevillingsbrev.

Læs mere om beskrivelse og retningslinjer for Bylivspuljen for Sydhavnskvarteret – mikropulje samt sagsbehandling under ”Relateret indhold” i højre side.

Puljen ansøges på AnsøgningsPortalen på nedenstående link. Her vil du løbende kunne følge med i driftsstatus på AnsøgningsPortalen.

 

→ Ansøgningsportalen virker bedst ved brug af Google Chrome som browser.

→ Du skal bruge nemID for at ansøge. 

OBS: Oplever du problemer med at logge ind med dit NemID, så prøv i første omgang at genstarte din computer.

→ Når du har logget ind, skal du vælge puljen: Teknik og Miljø - Bylivspuljen for Sydhavnskvarteret – Mikropulje – 1. puljerunde 2021

 

Læs om anvendelse af persondata ved ansøgning til Bylivspuljen her