Vi vil realisere visionen og strategierne for Sydhavnskvarteret i tæt dialog med områdets brugere og interessenter. Med etableringen af en bydelsforening vil Aarhus Kommune desuden organisere et samarbejde med et professionelt og fagligt forum, som kan bidrage til udvikle bydelens sociale dimension, samtidig med at området tager fysisk form over de kommende år.

Bydelsforeningen skal udvikles over de næste to år. Den etableres i første omgang som en forening med lokale og regionale eksperter inden for erhverv, kunst, arbejdet med socialt udsatte samt bevægelseaktiviteter, der kan stimulere et byliv i området.

Det overordnede formål med Bydelsforeningens arbejde er at realisere visionen og delstrategierne for Sydhavnskvarteret. I de første par år vil det primært ske gennem aktiviteter og initiativer, som skaber byliv og fællesskab i området, og som motiverer Sydhavnskvarterets eksisterende og kommende grundejere og øvrige interessenter til at engagere sig i områdets udvikling.