Gå til hovedindhold

Bydelsforening

Med en bydelsforening skal Sydhavnskvarteret udvikle sig sammen med områdets brugere og interessenter.

 • Læs op

Indhold

  For at sikre, at alle visioner for bylivet og byrummet i Sydhavnskvarteret opfyldes, er der etableret en bydelsforening. Foreningen består af repræsen­tanter for områdets nuværende erhvervs­drivende, for kunsten, for bevægelse, for de socialt udsatte og for erhvervslivet. Sam­men med Aarhus Kommune sikrer de, at Sydhavnskvarteret udvikles til et af byens mest spændende og mangfoldige kvarterer.

  Bylivspuljen for Sydhavnskvarteret

  Bydelsforeningen for Sydhavnskvarteret arbejder blandt andet med understøttelse og igangsættelse af bylivsaktiviteter i Sydhavnskvarteret via bylivspuljen. Bylivspuljen gør det muligt at sætte gang i både midlertidige og mere permanente initiativer, som understøtter byrådets vision og delstrategier for området, som de er formuleret i Udviklingsplanen for Sydhavnskvarteret.

  Bylivspuljen for Sydhavnskvarteret er organiseret under Aarhus Kommune og Bydelsforeningen for Sydhavnskvarteret, hvor Bydelsforeningen foretager en tværfaglig vurdering og prioritering af de indkomne ansøgninger og på denne baggrund indstiller anbefaling om bevilling eller afslag til Aarhus Kommune. Det er Aarhus Kommune, der endeligt behandler og tildeler midler til ansøgninger.

  Læs mere om Bylivspulje for Sydhavnskvarteret
  Sidst opdateret: 15. december 2023