For at sikre, at alle visioner for bylivet og byrummet i Sydhavnskvarteret opfyldes, er der etableret en bydelsforening. Foreningen består af repræsen­tanter for områdets nuværende erhvervs­drivende, for kunsten, for bevægelse, for de socialt udsatte og for erhvervslivet. Sam­men med Aarhus Kommune sikrer de, at Sydhavnskvarteret udvikles til et af byens mest spændende og mangfoldige kvarterer.