Vi vil med udgangspunkt i visionen for Sydhavnskvarteret i samarbejde med erhvervsafdelingen arbejde strategisk med at udvikle erhverv og skabe et urbant erhvervsfællesskab mellem virksomheder.

Virksomhedernes behov skal med baggrund i en dialogbaseret tilgang til virksomhederne synliggøres og bydelen planlægges efter disse behov. Vi vil med andre ord spørge om, hvad vi kan gøre for virksomhederne, og hvordan vi skaber den attraktive bydel for netop dem. Derved gør vi området interessant for de virksomheder, der skal give området værdi.

Vi vil  gå strategisk efter variation i virksomhedernes størrelser, sådan at såvel små som større virksomheder vælger at placere sig i Sydhavnen og kan inspirere og bruge hinanden.