Bydelsforeningen og Aarhus Kommune ønsker gennem Bylivspuljen at skabe grobund for fremtidige aktiviteter i Sydhavnskvarteret, som omfavner områdets vision og delstrategier gennem bidrag til fællesskabet, aktivering af socialt udsatte, kunst og kulturproduktion, bevægelse og liv i gaderne, mens området udvikles.    

Puljen har til formål: 

  • At understøtte realiseringen af visionen og delstrategierne for Sydhavnskvarteret gennem skabelse af aktiviteter og initiativer, som skaber byliv og fællesskab i området, og som motiverer Sydhavnskvarterets eksisterende og kommende grundejere og øvrige interessenter til at engagere sig i områdets udvikling. 
  • At udvikle områdets bylivsmæssige og sociale dimension og sætte de mange ressourcer i området i spil samtidig med, at området tager fysisk form over de kommende år. 

Bylivspuljen udmøntes i 2023 i form af en puljerunde med mulighed for at ansøge mellem 100.000 kr. og 250.000 kr.

Du kan blive klogere på hvordan via nedenstående link. 

→ Bylivspuljen for Sydhavnskvarteret – Stor pulje